Sambanden mellan dos och respons analyseras med hjälp av gamla djurförsök

mattiasoberg_6611
Mattias Öberg, forskare vid Swetox i Södertälje.

Det räcker inte att veta vilka effekter en kemikalie kan orsaka. För att bedöma risken måste man förstå sambandet mellan dos och respons. I ett nytt projekt, som leds av docent Mattias Öberg vid Swetox, kommer man utveckla nya matematiska metoder för planering och utvärdering av toxikologiska studier. Projektet, som fått drygt 2 miljoner kr från Vetenskapsrådet, bygger på den enorma mängd information som finns i redan utförda djurförsök inom till exempel läkemedelsutveckling.

– Målet är att vi ska lyckas minska både antalet försöksdjur och det lidande som försöksdjuren utsätts för. Samtidigt ska den vetenskapliga kvaliteten bli bättre. På Swetox finns en unik kombination av datorbaserad analys och erfarenhet av toxikologiska studier. Nu får vi chansen att utveckla framtidens metoder för riskbedömning, säger Mattias Öberg.


Taggat