Debattartikel i SvD: ”EU vågar inte ta strid mot farliga kemikalier”

Swetox chef Åke Bergman och andra Swetoxforskare skriver om hormonstörande kemikalier, en uppkommen debatt om hälsorisker i svenska medier och obeslutsamhet inom EU-lagstiftningen.

svd-debatt_nov2016

Läs artikeln

Kritiken upprepas också i ett öppet brev från ledande europeiska forskare till EU-kommissionen inför deras diskussion om de nya kriterierna för hormonstörande ämnen. Kommissionen beslöt att inte föra vidare det kritiserade förslag som lades fram i somras.

Läs det öppna brevet


Taggat