Nya modeller förutsäger upptag av syntetiska läkemedel

ulfnorinder_web
Ulf Norinder, Swetox.

I en artikel publicerad i Nature Chemical Biology har Ulf Norinder, beräkningstoxikolog på Swetox i Södertälje, tillsammans med forskare från bl.a. AstraZeneca, Uppsala universitet och Broad Institute i Boston medverkat i en viktig studie med modellering av syntetiska molekyler, sk makrocykler. Dessa syntetiska föreningar kännetecknas av kolkedjor med ringstrukturer, kan förses med olika funktionella grupper och kan användas som läkemedel eller för att undersöka interaktioner mellan proteiner.

Ofta ligger problemen vid läkemedelsupptag i permeabiliteten (genomsläppligheten) för molekylerna hos mottagarens cellmembran. Som regel har de flesta molekyler som är framgångsrika som läkemedel ansetts vara måttligt fettlösliga och ganska små, samt ha ett begränsat antal vätebindningar.

Forskarna modellerade egenskaperna hos mer än 200 syntetiserade molekyler som tagits fram på Broad Institute och jämförde med uppmätta permabilitetsvärden. De framtagna modellerna visade sig kunna förutsäga permeabiliteten för de syntetiserade molekylerna med hög noggrannhet. Genomsläppligheten ökade med fettlösligheten och avtog med antalet vätebindningar, polaritet och laddning hos molekylerna. Modellerna öppnar hittills oprövade möjligheter att förutsäga upptagsegenskaperna hos läkemedelskandidater

Läs artikeln


Taggat