Nya medel till Swetox för smarta material

fireshot-capture-010-nytt-program-om-smarta-material-mis_-http___mistra-org_aktuellt_nyhetsa

Swetox ingår i det samarbetskonsortium Mistra TerraClean, lett av Ulrica Edlund vid KTH, som ska utveckla och utvärdera s k smarta material för filtrering av miljöföroreningar. Mistra har beviljat 60 miljoner kronor för fyra år, varav 51 miljoner kommer från Mistras egna medel och de resterande skjuts till av medverkande företag.

Läs Mistras pressmeddelande

Läs också KTH:s nyhet


Taggat