Brev om farliga kemiska blandningar till EU-kommissionen – inbjudan att medsignera

Ett så kallat Position paper, som efterlyser åtgärder mot riskerna med exponering för farliga kemiska blandningar för EU-medborgare, har skickats till Europeiska kommissionen. Det har undertecknats gemensamt av ett antal chefer och framstående forskare inom EU-forskningsprojekt som berörs av frågan.

Forskare och intressenter som håller instämmer i de viktigaste slutsatserna är inbjudna att medsignera (länk nedan).

Länk till signeringsformulär (på engelska)


Taggat