Brev om farliga kemiska blandningar till EU-kommissionen – inbjudan att medsignera

Ett så kallat Position paper, som efterlyser åtgärder mot riskerna med exponering för farliga kemiska blandningar för EU-medborgare, har skickats till Europeiska kommissionen. Det har undertecknats gemensamt av ett antal chefer och framstående forskare inom EU-forskningsprojekt … Fortsätt läsa Brev om farliga kemiska blandningar till EU-kommissionen – inbjudan att medsignera

Christina Rudén statlig utredare av kombinationseffekter

Professor Christina Rudén vid Stockholms universitet och medverkande i det Swetox-koordinerade EU-projektet EDC MixRisk, har fått regeringens uppdrag att utreda och föreslå regleringsstrategier för att hantera kombinationseffekter av olika kemikalier, den s k ”cocktaileffekten”.

Paracetamol under graviditeten kan leda till försämrad språkutveckling hos barn

Swetoxforskaren Carl-Gustaf Bornehag, projektledare för SELMA-studien och professor vid Karlstads universitet, har påvisat försämringar i språkutvecklingen hos 2 1/2-åriga barn vars mödrar använt paracetamol under den tidiga graviditeten. Paracetamol är den verksamma substansen i många … Fortsätt läsa Paracetamol under graviditeten kan leda till försämrad språkutveckling hos barn

Följ ”Giftkalendern – en toxikologs dagbok”

Swetoxforskaren Mattias Öberg delar med sig av sin kunskap i form av en julkalender byggd på korta notiser, många med julanknytning, från sin blogg Toxicolour. Mycket nöje!

Nya medel till Swetoxforskare

Swetox Södertäljes forskare var framgångsrika i sina ansökningar till forskningsråden 2017. Det resulterade i forskningsbidrag från såväl Formas som Vetenskapsrådet. Från Formas tilldelades två projekt medel, vilka båda behandlar effekter av hormonstörande ämnen. Det första … Fortsätt läsa Nya medel till Swetoxforskare