GLP-inspektion genomförd

Under 28 september genomfördes GLP (Good Laboratory Practice)-inspektion som uppföljning av det godkännande Swetox fick hösten 2015.

Tom Zoeller gästar Swetox

Den kände amerikanske hormonforskaren Tom Zoeller, från University of Massachusetts at Amherst, gästar Swetox i Södertäje. Han planerar ett mycket omfattande europeiskt program om hormonstörande ämnen. Läs mer

Debatt: ”Nano får inte bli liktydigt med farligt”

Den snabba utvecklingen inom nanotekniken måste åtföljas av ett genomtänkt säkerhets-och regelarbete. Annars kan hittills okända risker bli ett hinder, menar fyra forskare inom Swetoxkonsortiet.  

Swetox samarbetar med Pudendorfinstitutet i Lund

Inför uppbyggnaden av plattformen för nanosäkerhet har Swetox inlett en samverkan med ASG Nanosäkerhet på Pudendorfinstitutet i Lund. Ett inledande möte har hållits och Swetox lyfter fram institutets verksamhet i sitt kalendarium.