In vivo


Björn Platzack

Specialist in vivo-metodik och inhalation, Fil.dr.
  +46 (0)8-524 885 06
  bjorn.platzack@swetox.se

Bo Watz

Forskningsingenjör in vivo
  +46 (0)8-524 885 22
  bo.watz@swetox.se

Marie Eriksson

Forskningsingenjör in vivo. Fil.kand.
  +46 (0)8-524 885 12
  marie.eriksson@swetox.se