Personal


Ali Alavian Ghavanini

Post doc, hormonstörande kemikalier och epigenetik
  +46 (0)8-524 885 26
  ali.alavian.ghavanini@swetox.se
    

Anna Forsby

Specialist in vitro-metodik och neurotoxikologi, Fil. dr., Assoc. Prof.
  +46 (0)8-524 885 04
  anna.forsby@swetox.se

Annika Hanberg

Utbildningskoordinator, Professor, ERT
  +46 (0)8-524 875 26
  annika.hanberg@swetox.se

Björn Platzack

Specialist in vivo-metodik och inhalation, Fil.dr.
  +46 (0)8-524 885 06
  bjorn.platzack@swetox.se

Bo Watz

Forskningsingenjör in vivo
  +46 (0)8-524 885 22
  bo.watz@swetox.se

Charlotte Nilsson

Utbildningskoordinator Fil.dr., ERT
  +46 (0)8-524 885 09
  charlotte.nilsson@swetox.se

Ekatherine Lagovardos

Samordnare, Nationell plattform för nanosäkerhet
  +46 (0)8-524 885 38
  ekatherine.lagovardos@swetox.se