Karin Cederbrant

Specialist in vitro-metodik och immuntoxikologi
  +46 08-524 885 03
  karin.cederbrant@swetox.se

Med. dr i patologi vid Linköpings universitet 2000. Verksam vid Safety Assessment, AstraZeneca R&D 1985-2012, avdelningarna för Klinisk kemi och Molekylärtoxikologi. Chef och vetenskapligt ansvarig för den immuntoxikologiska verksamheten.

Karin har ett särskilt fokus på 3R, utveckling av in vitro-metoder och validering/ identifiering av biomarkörer.


Grupper: In vitro

Taggar: In vitro-metodik