Magnus Hellstrandh

 Forskningsingenjör bioanalys
  +46  (0)8-524 885 11
  magnus.hellstrandh@swetox.se

Närmast kommer Magnus från Fresenius-Kabi i Uppsala där han arbetade som analytisk kemist och tog fram analysmetoder för nya produkter. Han har tidigare arbetat på Astra Zeneca i 12 år. Han kommer liksom Marcus Sjödin att ägna tid åt masspektrometrarna för att identifiera och kvantifiera ämnen.


Grupper: Bioanalys

Taggar: Bioanalys