Personal


Mattias Öberg

Forskare, riskbedömning. Med.dr, docent, ERT
  +46 (0)8-524 885 05
  mattias.oberg@swetox.se
       

Pauliina Damdimopoulou

Forskare, hormonstörande ämnen och reproduktion
  +46 (0)70-93 900 93
  pauliina.damdimopoulou@swetox.se
       

Per Gerde

Forskare, inhalation
  +46 (0)72-219 84 49
  per.gerde@swetox.se

Rune Karlsson

Samordnare, Nationell plattform för nanosäkerhet. Fil. dr.
  +46 8 524 88543/ Mobil +46 70 352 48 07
  rune.karlsson@swetox.se

Scott Boyer

Specialist beräkningstoxikologi, Fil. dr
  +46 (0)8-524 885 07
  scott.boyer@swetox.se

Ulf Norinder

Senior forskningsspecialist beräkningstoxikologi, Tekn. dr
  +46 (0)8-524 885 14
  ulf.norinder@swetox.se

Ulrika Carlander

Projektledare, Nationell plattform för nanosäkerhet. Fil. dr.
  +46 8 524 875 93, +46 73 324 88 34
  ulrika.carlander@swetox.se

Vesna Munic Kos

Forskare, toxikologiska vetenskaper
  +46 (0)8-524 885 20
  vesna.munic.kos@swetox.se