Personal


Marie Eriksson

Forskningsingenjör in vivo. Fil.kand.
  +46 (0)8-524 885 12
  marie.eriksson@swetox.se

Maritha Marcusson-Ståhl

Forskningsingenjör in vitro. Fil. kand.
  +46 (0)8-524 885 13
  maritha.marcusson.stahl@swetox.se

Mattias Öberg

Forskare, riskbedömning. Med.dr, docent, ERT
  +46 (0)8-524 885 05
  mattias.oberg@swetox.se
       

Pauliina Damdimopoulou

Forskare, hormonstörande ämnen och reproduktion
  +46 (0)70-93 900 93
  pauliina.damdimopoulou@swetox.se
       

Per Gerde

Forskare, inhalation
  +46 (0)72-219 84 49
  per.gerde@swetox.se

Scott Boyer

Specialist beräkningstoxikologi, Fil. dr
  +46 (0)8-524 885 07
  scott.boyer@swetox.se

Ulf Norinder

Senior forskningsspecialist beräkningstoxikologi, Tekn. dr
  +46 (0)8-524 885 14
  ulf.norinder@swetox.se

Ulrika Carlander

Projektledare, Nationell plattform för nanosäkerhet
  +46 8 524 875 93, +46 73 324 88 34
  ulrika.carlander@swetox.se

Vesna Munic Kos

Forskare, toxikologiska vetenskaper
  +46 (0)8-524 885 20
  vesna.munic.kos@swetox.se