• Detta evenemang har redan ägt rum.

Doktorandkurs i Reproduktiv Toxicologi (2 ECTS)

NÄR: måndag 12 Jun 2017, -
VAR: Uppsala universitet

CRU-Swetox

CRU och Swetox inbjuder till

Doktorandkurs i Reproduktiv Toxikologi (2 ECTS)

12 – 16 juni, 2017

Några av föreläsarna är: Anna-Maria Andersson (Danmark), Carl-Gustaf Bornehag (Sverige,) Julie Boberg (Danmark), Paul Fowler (UK), Christina Rudén (Sverige), Olle Söder (Sverige), Pauliina Damdimopoulou (Sverige) and Laura Vandenberg (USA).

Kursen anordnas av Centrum för Reproduktionsbiologi i Uppsala (CRU), Swetox, and SLUs forskarskola för doktorander vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Kursen är öppen för alla intresserade, men doktorander kommer att prioriteras i händelse av platsbrist.

Kursen kommer att täcka bl.a. toxisk respons i det honliga och hanliga  reproduktionssystemet, mekanismer för reproduktions- och endokrin toxicitet, utvecklings- och flergenerationstoxicitet, epigenetik, och regulatorisk toxicitet med avseende på reproduktionstoxicitet. Kursen kommer att omfatta ämnen som relaterar till reproduktionstoxicitet i människa, vilda djur och domesticerade arter, och jämförelser mellan dessa kommer att vara  i fokus. Föreläsningarna kommer att ges av svenska och internationella experter inom området.

 

 

 

 

Registrering 

För ytterligare information om kursen, kontakta Cecilia.Berg@ebc.uu.se