Konferens: Framtidens forskning med djurförsöksfria metoder

NÄR: tisdag 17 Okt 2017 VAR: Hazeliussalen, Hasselbacken, Stockholm

Framtidens forskning med djurförsöksfria metoder Swetox visioner om En kemikaliesäker värld och Toxikologisk riskbedömning utan djurförsök, är utgångspunkten för dagen. Vi samlar nytänkande personer för kunskapsutbyte, inspiration och nätverkande. Forskare, företag, forskningsfinansiärer lyfter möjligheterna med…

Läs mer

”Risk Assessment and Regulation”-Swetox årliga workshop

NÄR: torsdag 14 Dec 2017 VAR: Ekmansalen, EBC, Norbyvägen 14, Uppsala

Swetox’ Annual Workshop for member universities and invited participants. This year’s workshop features debates on how we best deal with endocrine-disruptive substances, lead in wildlife and the disputed new legislation against flame retardants. In addition,…

Läs mer