Swetox årliga workshop

NÄR: torsdag 14 Dec 2017 VAR: Friessalen, EBC, Norbyvägen 14, Uppsala

Swetox årliga workshop för de elva medlemsuniversiteten och inbjudna. Debatter om hormonstörande ämnen och miljögifter, föredrag och gruppdiskussioner om gemensamma utbildningssatsningar och ansökningar. Mer information följer.

Läs mer