Lediga tjänster

Rekrytering av mycket kvalificerad personal kommer att vara stommen i en forskningsverksamhet av högsta internationella kvalitet.
Ambitionen är att bygga ett nationellt forskningscentrum med potential att ta fram ny kunskap som påverkar och förändrar dagens kemikalieanvändning.

Labbild_0143

 

Lediga tjänster

Karolinska Institutet

Post doc-tjänst i respiratorisk toxikologi, Swetox Södertälje. Ansök senast 23 maj.

Professor i toxikologi, Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet. Ansök senast 29 juni.

Örebro universitet

16 tjänster till projektet EnForce (forensisk toxikologi), Örebro universitet

Volvo Cars, i samarbete med Umeå universitet och Karolinska Institutet (Swetox)

PhD student: Potential Health Effects Of Airborne Pollutants. Ansök senast 30 maj.

AstraZeneca

Senior Scientist, två tjänster, Mölndal. Ansök senast 28 maj.