Lediga tjänster

Rekrytering av mycket kvalificerad personal kommer att vara stommen i en forskningsverksamhet av högsta internationella kvalitet.
Ambitionen är att bygga ett nationellt forskningscentrum med potential att ta fram ny kunskap som påverkar och förändrar dagens kemikalieanvändning.

Labbild_0143

 

Lediga tjänster

 

Stockholms universitet

Forskningsingenjör, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi. Sista ansökningsdag 1 mars, 2018.

SLU

Visstid forskartjänst i reproduktionsbioteknologi. Sista ansökningsdag 21 mars, 2018.