Lediga tjänster

Rekrytering av mycket kvalificerad personal kommer att vara stommen i en forskningsverksamhet av högsta internationella kvalitet.
Ambitionen är att bygga ett nationellt forskningscentrum med potential att ta fram ny kunskap som påverkar och förändrar dagens kemikalieanvändning.

Labbild_0143

 

Lediga tjänster

Karolinska Institutet/ Swetox

Forskningsingenjör Bioanalys. Sista ansökningsdag 15 januari, 2018.

Toxikolog och försöksledare in vivo. Sista ansökningsdag 15 januari, 2018.

Uppsala universitet

Doktorandplats i molekylär farmakologi och toxikologi. Sista ansökningsdag 5 februari.