Etikettarkiv: hormonstörande ämnen

Workshop Swetox – ReproUnion, Copenhagen

The joint Swetox-ReproUnion workshop on “Chemicals and human reproduction: from early exposure to late effects” is held in Copenhagen, Denmark on June 19th 2017.

The workshop is a joint initiative between Swetox (swetox.se) and ReproUnion (reprounion.eu). We have jointed our forces because we agree that the impact of foetal exposure to environmental chemicals on human reproductive function is one of the most urgent current challenges of environmental toxicology and reproductive medicine. We also realise that by utilising the complementary expertise and resources of our networks we can achieve a synergy which is necessary to solve this, from the scientific, medical and social point of view, an important but also difficult task.

We hope that this joint day will help us to define the gaps of knowledge but also to show possibilities for new multi-disciplinary research projects. The discussions following presentations lined up in the attached program and those at the end of the day will, therefore, be an important part of this event.

The meeting will be held at the facility of Medicon Valley Alliance, Arne Jacobsens Vej No. 13, just 10 min by bus or local train from the Copenhagen Airport.

Participation is free of charge, but registration is obligatory. Please use this link to sign up.

Looking forward to seeing you in Copenhagen!

Doktorandkurs i Reproduktiv Toxicologi (2 ECTS)

CRU-Swetox

CRU och Swetox inbjuder till

Doktorandkurs i Reproduktiv Toxikologi (2 ECTS)

12 – 16 juni, 2017

Några av föreläsarna är: Anna-Maria Andersson (Danmark), Carl-Gustaf Bornehag (Sverige,) Julie Boberg (Danmark), Paul Fowler (UK), Christina Rudén (Sverige), Olle Söder (Sverige), Pauliina Damdimopoulou (Sverige) and Laura Vandenberg (USA).

Kursen anordnas av Centrum för Reproduktionsbiologi i Uppsala (CRU), Swetox, and SLUs forskarskola för doktorander vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Kursen är öppen för alla intresserade, men doktorander kommer att prioriteras i händelse av platsbrist.

Kursen kommer att täcka bl.a. toxisk respons i det honliga och hanliga  reproduktionssystemet, mekanismer för reproduktions- och endokrin toxicitet, utvecklings- och flergenerationstoxicitet, epigenetik, och regulatorisk toxicitet med avseende på reproduktionstoxicitet. Kursen kommer att omfatta ämnen som relaterar till reproduktionstoxicitet i människa, vilda djur och domesticerade arter, och jämförelser mellan dessa kommer att vara  i fokus. Föreläsningarna kommer att ges av svenska och internationella experter inom området.

 

Swetox viktig del i satsning på giftfri vardag för barn och unga

D7K_9899
Miljöminister Karolina Skog vid presskonferensen.
Regeringen presenterade 2 september en särskild satsning på en kemikaliesäker vardag ur sin höstbudget. Flera av delarna berör Swetox direkt eller har efterfrågats av Swetox. Sammanlagt avsätts 375 miljoner kr och den nystartade nationella plattformen för nanosäkerhet på Swetox får budgetförstärkningar.

Satsningen innebär ökade medel för:

  • kartläggning av farliga ämnen i varor,
  • en ökad miljöövervakning och stärkt tillsyn över förorenade områden,
  • Inventering av fluorerade miljögifter (PFAS) och orsaken bakom förhöjda halter av vissa ämnen ur bekämpningsmedel i vattentäkter.
  • Skapandet av ett särskilt centrum för substitution av farliga ämnen.
  • En snabbare handläggning av bekämpningsmedelsfrågor hos Kemikalieinspektionen,
  • Förstärkning med 2 miljoner kronor per år 2017-2020 till den nationella plattformen för nanosäkerhet vid Swetox.

 

Plattformen invigdes 23 maj, personal har rekryterats och påbörjat sitt arbete.

D7K_9870
Swetox chef Åke Bergman visar miljöministern källan till oväntade fynd av hormonstörande ämnen vid ett tidigare projekt på Stockholms universitet: en stavmixer.

Många frågor kring EC-förslag om hormonstörande ämnen

Europeiska kommissionen (EC) har presenterat ett förslag kring vilka kriterier som ska gälla vid identifieringen av hormonstörande ämnen (EDCs) i bekämpningsmedel och biocider.

I ett nyligen publicerat arbete diskuteras de fyra kriterieförslag EC hade att ta ställning till inför den 15 juni. Det förslag som kommissionen fastnat för liknar förslag 2 och baseras på att hormonstörande ämnen definieras enligt den definition som WHO tagit fram. Dock tycks EC försöka undvika hormonstörande effekter på djurlivet, vilket i så fall innebär ett avsteg från WHO-definitionen.

Bra i förslaget är att begreppet ”kraftfullhet” (som i förslag nr 4) för kriterier inte inkluderats. Detta kriterium motsatte sig forskare vid ett möte i Berlin i konsensus; ett möte initierat av bland annat Swetox chef, Åke Bergman. Vidare kom just en kommentar ut från The Lancet Diabetes & Endocrinology som ytterligare beskriver frågeställningarna kring förutsättningarna för beslut  om kriterier för EDCs.

Kommissionens nu lagda förslag innebär att man förordar riskbedömning av EDCs . Detta står i kontrast till att identifiering av hormonstörande ämnen ska ske med faroanalyser, enligt gällande lagstiftning. Mycket är ännu oklart när denna artikel skrivs så därför ber vi att få hänvisa intresserade läsare att följa vår hemsida.

Åke Bergman kommer att träffa kommissionär Vytenis Andriukaitis den 29 juni.

Välfyllt EDC-symposium. Hör radiointervjuer.

Diskussioner i kaffepausen på Naturhistoriska riksmuseet.

Swetox öppna symposium om hormonstörande ämnen 10 maj var välbesökt. Deltagarna fick lyssna till ett brett program, från presentationer av nystartade EU-program,  omfattande europeiska och ett  japanskt projekt, till frågor om spelet bakom kulisserna bakom svårigheterna med att få igenom en fungerande EU-lagstiftning.

Vetenskapsredaktionen från Sveriges Radio närvarade vid hela symposiet.  Lyssna till intervjuer med Ulla Hass, DTI, Danmark och Juliette Legler, Brunel University, London.

Shoji Nakayama från NIES, Japan, presenterade sin stora studie som omfattar 100 000 mödrar och deras barn.
Shoji Nakayama från NIES, Japan, presenterade sin stora studie som omfattar 100 000 mödrar och deras barn.
Förra miljöministern Lena Ek diskuterar EU:s lagstiftning med Swetox chef Åke Bergman och moderatorn Eva Krutmeijer.
Förra miljöministern Lena Ek, t.h.,  diskuterar EU:s lagstiftning med Swetox chef Åke Bergman och moderatorn Eva Krutmeijer.
Journalisten och författaren Stéphane Horel väckte många diskussioner med sin redogörelse för hur olika departement i Bryssel försvårat arbetet med lagstiftning.
Journalisten och författaren Stéphane Horel väckte många diskussioner med sin redogörelse för hur olika departement i Bryssel försvårat arbetet med lagstiftning.

Swetox Open EDC Workshop

EDC_Symposium_May2016_Programme_Sida_1

Hur fungerar beslutsfattandet bakom kemilagstiftningen om hormonstörande ämnen? Möt bl.a. Lena Ek, fd miljöminister och journalisten Stéphane Horel.

Vad händer inom området? Lyssna till några av världens främsta experter på effekter av kemikaliska blandningar, epigenetiska faktorer och påverkan på hormoner. Dessutom presenterar forskare inom flera nystartade projekt om hormonstörande ämnen, bl. a. Swetoxprojekten EDC-2020 och EDC-MixRisk, sin forskning.

Öppet för allmänheten.
Obs! Föredragen hålls på engelska

Miljögifter bioackumuleras hos vilda djur i Kina

OHC-China

En rad djurarter i Yangtze-flodens låglandsområde, vid sitt utlopp i Kinesiska havet, har extremt höga halter av polyklorerade paraffiner (CP). De vanliga halogenerade miljöföroreningarna (som DDT) utgör en relativt sett mycket liten del av den totala mängden av uppmätta föroreningar.

Det visar en forskningsstudie från ett samarbetsprojekt mellan svenska forskare från Stockholms universitet och kinesiska kollegor, med Swetox chef som projektledare. Sammanlagt ett trettiotal individer av två grodarter, två fågelarter, en fisk- och en ormart har samlats in och analyserats.

 

Video: ”Kemikalier i badrumsskåpet”- seminarium på FORES

Ian_Fores_06739
Ian Cotgreave, toxikolog och ansvarig för strategisk vetenskaplig utveckling på Swetox.

Swetox Ian Cotgreave medverkade i ett seminarium på FORES, som behandlade tillsatser i kosmetika och riskerna förknippade med dem. Han gav en introduktion till  substanser som brukar diskuteras och hur arbetet med deras säkerhet påverkats av nyare EU-lagstiftning och förbudet mot djurförsök.

Peter Sörngårds, miljöexpert på Svenskt Vatten presenterade vattenrelaterade problem kring polyflourerade kolväten och andra substanser från hår- och hudvårdsprodukter och de ökande miljöproblemen från mikroplaster.

Cecilia Hedfors,  avdelningschef för miljö på Svenska Naturskyddsföreningen belyste föreningens krav på ett samlat myndighetsansvar för kosmetiska produkter och en striktare lagstiftning.

Centerpartiets Kristina Yngwe presenterade partiets förslag kring giftfri kosmetika och hudvård, som diskuterades med en panel med representanter för tillverkare av kosmetika och föreläsarna.

Bland förslagen som diskuterades märktes en skärpt lagstiftning, med en utsedd ansvarig myndighet för kosmetikafrågor, bättre märkningssystem och en ”Kemikalie-FASS” där konsumenter snabbt skulle kunna undersöka ingredienser på innehållsförteckningen. Ian Cotgreave framkastade förslag till en ”nationell plattform” för kosmetikafrågor, liknande den som håller på att bildas för nanosäkerhet.

Seminariet arrrangerades av Centerpartiet och kan ses videofilmad här:

 

DSC06761

DSC06748

Nytt högkänsligt bioanalysinstrument på Swetox Södertälje

Marcus Sjödin på Swetox Bioanalysenhet, vid den nya masspektrometern.
Marcus Sjödin vid Swetox enhet för bioanalys, vid det nya instrumentet.

Swetox har införskaffat ett nytt UPLC-MS/MS-system med hög känslighet. Systemet kommer att användas för riktad analys av olika biomarkörer, som hormoner och gallsyror, samt miljöföroreningar och deras omvandlingsprodukter i låga koncentrationer.

Waters UPLC Xevo TQS-instrumentet är också utrustat med IonKey-tillsatsen (som visas på fotot). IonKey maximerar känsligheten för de mest krävande applikationerna, där provkoncentrationerna är extremt låga eller provstorleken är begränsad. Inköpet kommer att hjälpa oss upptäcka och validera nya och mer specifika biomarkörer för toxicitet. Det är också väl anpassat till mikrosamplingstekniken som redan tillämpas på vår in vivo-avdelning och är en del av Swetox GLP-godkända bioanalyslaboratorium i Södertälje.