Swetox årliga workshop

Swetox årliga workshop för de elva medlemsuniversiteten och inbjudna. Debatter om hormonstörande ämnen och miljögifter, föredrag och gruppdiskussioner om gemensamma utbildningssatsningar och ansökningar. Mer information följer.