Etikettarkiv: miljöföroreningar

”Från tablett till toalett”- Temadag i miljökemi på Stockholms universitet 26 april

Temadag i miljökemi

26 april 2017 i William Olsson-salen, Geohuset, Stockholms universitet

Att läkemedel är viktiga för hälsa och välbefinnande i vårt dagliga liv råder det ingen tvekan om, men kan rester av de mediciner vi konsumerar orsaka skador i miljön? Vad vet vi om problemet idag? Hur ser utvecklingen ut? Vilka nya lösningar finns det?

Välkommen till en heldag där experter inom området belyser både problem och möjligheter!

Temadag i miljökemi är ett årligen återkommande evenemang som arrangeras av Sektionen för miljökemi inom Svenska Kemisamfundet, denna gång i samarbete med Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) vid Stockholms universitet.

Deltagande i temadagen är gratis.

Anmäl dig här »

Miljögifter bioackumuleras hos vilda djur i Kina

OHC-China

En rad djurarter i Yangtze-flodens låglandsområde, vid sitt utlopp i Kinesiska havet, har extremt höga halter av polyklorerade paraffiner (CP). De vanliga halogenerade miljöföroreningarna (som DDT) utgör en relativt sett mycket liten del av den totala mängden av uppmätta föroreningar.

Det visar en forskningsstudie från ett samarbetsprojekt mellan svenska forskare från Stockholms universitet och kinesiska kollegor, med Swetox chef som projektledare. Sammanlagt ett trettiotal individer av två grodarter, två fågelarter, en fisk- och en ormart har samlats in och analyserats.

 

Nytt högkänsligt bioanalysinstrument på Swetox Södertälje

Marcus Sjödin på Swetox Bioanalysenhet, vid den nya masspektrometern.
Marcus Sjödin vid Swetox enhet för bioanalys, vid det nya instrumentet.

Swetox har införskaffat ett nytt UPLC-MS/MS-system med hög känslighet. Systemet kommer att användas för riktad analys av olika biomarkörer, som hormoner och gallsyror, samt miljöföroreningar och deras omvandlingsprodukter i låga koncentrationer.

Waters UPLC Xevo TQS-instrumentet är också utrustat med IonKey-tillsatsen (som visas på fotot). IonKey maximerar känsligheten för de mest krävande applikationerna, där provkoncentrationerna är extremt låga eller provstorleken är begränsad. Inköpet kommer att hjälpa oss upptäcka och validera nya och mer specifika biomarkörer för toxicitet. Det är också väl anpassat till mikrosamplingstekniken som redan tillämpas på vår in vivo-avdelning och är en del av Swetox GLP-godkända bioanalyslaboratorium i Södertälje.