Aktiviteter

Pågående aktiviteter

  • Samarbete med Master-programmet i toxikologi vid Karolinska Institutet (IMM), inom områdena regulatorisk toxicitetstestning, 3R och beräkningstoxikologi.

 

Kommande aktiviteter

  • Planering och genomförande av en forskarutbildningskurs ”Reproductive toxicology” i samarbete med Uppsala Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (juni 2017)
  • 3rd Swetox Academy Workshop, 22-23 aug 2017 på Arlanda hotellby. Ett årligt möte för yngre forskare (doktorander och postdocs) på de 11 universitet som är del av Swetox-samarbetet. Seniora representanter från akademin mm kommer också att bjudas in. Mer information kommer inom kort.

 

Tidigare aktiviteter

  • Forskarutbildningskurs (1.5 hp) ”Safety Assessment in Drug Discovery and Development”; 2015 i samarbete med en Vinnova-finansierad forskarskola i Drug Discovery and Development (Uppsala Universitet, Lund Universitet), och med Karolinska Institutet; 2016 i samarbete med Karolinska Institutet. Schemat från 2016 och mer information om kursen finns att ladda ner här.  Kursen kommer inte att ges under 2017, men eventuellt under 2018. Kontakta utbildningsansvarig för mer information.