Kurser

Vid universiteten som ingår i Swetox-samarbetet ges fortlöpande kurser på master- och forskarutbildningsnivå inom toxikologiska vetenskaper. Nedan finns länkar till befintliga kurser. För mer information om kursen samt anmälan till kursen, använd kontaktinformationen till respektive universitet.

Har du önskemål/förslag om ytterligare kurser, eller andra frågor om forskarutbildningskurser är du välkommen att kontakta oss.

Yrkesverksamma med behov av vidareutbildning inom området toxikologiska vetenskaper kan i vissa fall söka till kurser som ges vid Swetox-universiteten och kurser kan också skräddarsys vid behov. Kontakta oss för vidare diskussioner.

Kurser att söka:

Karolinska Institutet

Nanotoxicology – potential risks of engineered nanomaterials to human health and the environment, 18-22 september. The course is open for PhD students. There is no course fee. Students should provide a brief description of their research project and motivation for course participation plus a very brief CV.
Sista anmälningsdag 28 juli.
Anmälan

Novel methods and approaches in health risk assessment, September 25-29, 2017. The course is intended for PhD students and other participants from academia as well as participants from authorities and industry. Sista anmälningsdag 28 juli
Anmälan

Adverse outcome pathways (AOPs) – principles and applications in toxicology and health risk assessment, November 6-10, 2017. The course is intended for PhD students and other participants from academia as well as participants from authorities and industry. Sista  anmälningsdag 8 september.
Anmälan

Internetkurser i farmaceutisk bioinformatik vid Uppsala universitet våren 2018

Tillämpad farmaceutisk strukturbioinformatik (UU-87316 5 ECTs) (15:e januari – 2:a mars) II. Tillämpad farmaceutisk bioinformatik (UU-87313 5 ECTs) (9:e april – 25:e maj)

Mer information finns på www.pharmbio.org/pages/other_courses.

Slutlig anmälan till kursen (senast 15 oktober)

Uppsala universitet, hösten 2017/våren 2018

Preklinisk säkerhetsvärdering och farmakovigilans 7,5 hp 50% distans på engelska

Läkemedelssäkerhet och farmakovigilans 7,5 hp distans 50% på engelska

Läkemedel vid graviditet och amning 7,5 hp campus på svenska

Lunds universitet

Toxicology, 15 cr. The BIOR21 Toxicology course is concentrating on mechanistic toxicology mainly in humans and on using in vitro methods for toxicological testing.


Kurser vid Brunel University, London

Brunel University erbjuder ett stort kursprogram, också med korta intensivkurser.