Kurser

Vid universiteten som ingår i Swetox-samarbetet ges fortlöpande kurser på master- och forskarutbildningsnivå inom toxikologiska vetenskaper. Nedan finns länkar till befintliga kurser. För mer information om kursen samt anmälan till kursen, använd kontaktinformationen till respektive universitet.

Har du önskemål/förslag om ytterligare kurser, eller andra frågor om forskarutbildningskurser är du välkommen att kontakta oss.

Yrkesverksamma med behov av vidareutbildning inom området toxikologiska vetenskaper kan i vissa fall söka till kurser som ges vid Swetox-universiteten och kurser kan också skräddarsys vid behov. Kontakta oss för vidare diskussioner.

Kurser att söka:

 

Internetkurser i farmaceutisk bioinformatik vid Uppsala universitet hösten 2017

Introduktionskurs i farmaceutisk bioinformatik (7,5 ECTs; UU-37309) för hösten 2017 är nu öppen för registrering på www.antagning.se .
Antagningsperioden stänger 2017-04-18
För mer information och registrering, besök www.pharmbio.org

I. Tillämpad farmaceutisk strukturbioinformatik (5 ECTs; UU-37316)
II. Tillämpad farmaceutisk bioinformatik (5 ECTs; UU-37313)
Mer information finns på www.pharmbio.org/pages/other_courses


Uppsala universitet

CRU och Swetox: Doktorandkurs i Reproduktiv Toxikologi (2 ECTS) 12 – 16 juni, 2017


Kurser vid Brunel University, London

Brunel University erbjuder ett stort kursprogram, också med korta intensivkurser.