Kurser

Vid universiteten som ingår i Swetox-samarbetet ges fortlöpande kurser på master- och forskarutbildningsnivå inom toxikologiska vetenskaper. Nedan finns länkar till befintliga kurser. För mer information om kursen samt anmälan till kursen, använd kontaktinformationen till respektive universitet.

Har du önskemål/förslag om ytterligare kurser, eller andra frågor om forskarutbildningskurser är du välkommen att kontakta oss.

Yrkesverksamma med behov av vidareutbildning inom området toxikologiska vetenskaper kan i vissa fall söka till kurser som ges vid Swetox-universiteten och kurser kan också skräddarsys vid behov. Kontakta oss för vidare diskussioner.

Kurser att söka:

 

Internetkurser i farmaceutisk bioinformatik vid Uppsala universitet hösten 2017

Introduktionskurs i farmaceutisk bioinformatik (7,5 ECTs; UU-37309) för hösten 2017 är nu öppen för registrering på www.antagning.se .
Antagningsperioden stänger 2017-04-18
För mer information och registrering, besök www.pharmbio.org

I. Tillämpad farmaceutisk strukturbioinformatik (5 ECTs; UU-37316)
II. Tillämpad farmaceutisk bioinformatik (5 ECTs; UU-37313)
Mer information finns på www.pharmbio.org/pages/other_courses

Lunds universitet

Toxicology, 15 cr. The BIOR21 Toxicology course is concentrating on mechanistic toxicology mainly in humans and on using in vitro methods for toxicological testing.


Uppsala universitet

CRU och Swetox: Doktorandkurs i Reproduktiv Toxikologi (2 ECTS) 12 – 16 juni, 2017


Kurser vid Brunel University, London

Brunel University erbjuder ett stort kursprogram, också med korta intensivkurser.