60 miljoner kronor till Swetox från EU-kommissionen för forskning om barns exponering för blandningar av kemikalier

Pressmeddelande 15 januari, 2015:
Swetox  får 60 miljoner kronor från EU-kommissionen för att studera barns exponering för blandningar av kemikalier. I projektet studeras hur kemikalierna verkar på molekylär nivå och en förbättrad metodik utarbetas för riskbedömning av kemikalier, i syfte att skapa en säker kemikalieanvändning åt nästa generation.

Läs mer


Taggat