Lyckad workshop med Swetox Academy

Deltagarna vid Swetox Academys workshop samlade utanför receptionen till Arlanda hotellstad.
Deltagarna vid Swetox Academys workshop samlade utanför receptionen till Arlanda hotellstad.

Swetox utbildningssatsning – Swetox Academy – anordnade en mycket välbesökt workshop den 24-25 augusti på Arlanda hotellstad.

De över 70 deltagarna utgjordes av såväl nyblivna  doktorander som unga forskare från Swetox elva universitet, liksom av mer seniora forskare och inbjudna forskare från Brunel University i London.

Samtliga  presenterade sina projekt och vissa hade också med sig postrar för en särskild session, för att kunna knyta vidare kontakter. De fick också lyssna till de inbjudna professorerna Karen Kidd, University of New Brunswick i Kanada och Susan Jobling, Brunel University, som berättade om sin forskning på vattenlevande organismer och miljögifter. De berättade också om den väg som lett fram till deras forskningsinriktning och gav värdefulla karriärtips för unga forskare.

Workshopen var mycket uppskattad och de flesta önskade återkommande personliga möten, utöver de olika nätverk som workshopen gav upphov till.

Karen Kidd och Susan Jobling svarar på frågor.
D3S_2381
Några av doktoranderna berättar om sina  framtida önskemål med Swetox Academys verksamhet.
Workshopsarrangörerna Charlotte Nilsson och Annika Hanberg, Swetox.
Workshopsarrangörerna Charlotte Nilsson och Annika Hanberg, Swetox.

Taggat