EU-ToxRisk: Swetox får 13 miljoner för kemikalietester utan djurförsök

I ett stort internationellt program kallat ”EU-ToxRisk” satsar EU-kommissionen 280 miljoner kronor på att utveckla alternativ till djurförsök. Istället ska försök ske på celler och resultaten kombineras med de stora mängderna redan insamlade befintliga data för att utforma beräkningsmodeller, som sedan testas. Det slutliga målet är att kunna leverera trovärdiga, djurfria risk- och säkerhetsbedömningar av kemikalier.

Sammanlagt är det 39 deltagande universitet, företag, myndigheter och organisationer från Europa och USA som får dela på pengarna, som beviljats av EU-kommissionens ramprogram för forskning, Horizon 2020.

Swetox, som är ett konsortium för toxikologiska vetenskaper med elva ingående svenska universitet, är svensk part i projektet och kommer att få motsvarande 13 miljoner kronor av de beviljade medlen. Forskningen inom EU-ToxRisk kommer att äga rum vid Stockholms universitet, Linköpings universitet och vid Swetoxsamarbetets nav, som samtidigt är Karolinska Institutets enhet för toxikologiska vetenskaper, i Södertälje.

Se pdf för fullständigt pressmeddelande på engelska.

För mer information kontakta:
Ian Cotgreave, forskningsansvarig EU-ToxRisk, Swetox,
Tel. 08-524 885 08, E-post: ian.cotgreave@swetox.se


Taggat