Samarbete med Brunel University i London

2015-11-26 Avtal MoU Swetox-Brunel
Anders Hamsten, KI, Susan Jobling, Brunel University, Swetox chef Åke Bergman och Bruneluniversitetets prorektor Geoff Rodgers efter undertecknandet. Foto: Ulf Sirborn.

Swetoxkonsortiet har inlett ett samarbete med Brunel University i London. Ett samarbetsavtal tecknades på KI mellan KI:s rektor Anders Hamsten och Bruneluniversitetets prorektor Geoff Rodgers den 26 november.

Avtalet syftar till ett utvecklat samarbete kring forskning, utbildning och utbyte inom toxikologiska vetenskaper. Såväl uppbyggnaden av en gemensam forskningskapacitet som gästutbyte av forskare och doktorander planeras.

Dessutom strävar parterna mot att utveckla en internationell forskarskola och att förbättra kommunikationen mellan forskning och beslutsfattare på såväl nationell och mellanstatlig, som EU-nivå.

D3S_3175
Professor Susan Jobling presenterar verksamheten vid sin avdelning, vid ett besök på Swetox.

 

 


Taggat