Swetoxprojektet EDC-2020 får strålande betyg i utvärdering

Formas beviljar ytterligare 20 miljoner kronor till Swetox projekt EDC-2020,  om effekter och risker av hormonstörande ämnen . Projektet startade 2014 och beviljades då finansiering med totalt 30 miljoner kronor över tre år. En expertpanel har utvärderat projektet vid halvtid och rekommenderar fortsatt finansiering i två år till.

Panelen var imponerad över att man har ”lyckats samla och integrera tidigare fragmenterad miljötoxikologisk forskning till ett nationellt akademiskt centrum med spjutspetskompetens – från grundforskning till tillämpad forskning”.

Panelen ger projektet höga betyg och anser att det kan vara en förebild för andra liknande nationella insatser, säger Gia Destouni, huvudsekreterare på forskningsrådet Formas.


Taggat