Swetox plattform för nanosäkerhet invigd

D3S_4833
Swetox chef Åke Bergman och statssekreterare Gunvor G Ericson, miljö- och energidepartementet.

Den nationella svenska plattformen för nanosäkerhet invigdes 23 maj av statssekreterare Gunvor G. Ericson vid ett seminarium i Stockholm. Vid seminariet medverkade också Swetox chef Åke Bergman, Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier, Michael Reineskog, ansvarig för kemikaliefrågor, IKEM och Johanna Sandahl, ordförande  för Naturskyddsföreningen.

Professor Bengt Fadeel, KI, gav en inblick i aktuell forskning och vilka internationella initiativ och nätverk som redan finns. Vid seminariet deltog ett hundratal forskare och representanter för företag och myndigheter, som också engagerades i gruppdiskussioner om plattformens riktning och prioriteringar.

Regeringen gav – via sitt regleringsbrev för Kemikalieinspektionen – Swetox i uppdrag att skapa en nationell plattform. En plattform som för samman akademi, näringsliv, myndigheter och andra aktörer kring säkerhetsaspekter som gäller den snabbt expanderande användningen av nanomaterial. Den kommer att ha sitt säte vid Swetoxkonsortiets nav i Södertälje.


Taggat