Swetox viktig del i satsning på giftfri vardag för barn och unga

D7K_9899
Miljöminister Karolina Skog vid presskonferensen.
Regeringen presenterade 2 september en särskild satsning på en kemikaliesäker vardag ur sin höstbudget. Flera av delarna berör Swetox direkt eller har efterfrågats av Swetox. Sammanlagt avsätts 375 miljoner kr och den nystartade nationella plattformen för nanosäkerhet på Swetox får budgetförstärkningar.

Satsningen innebär ökade medel för:

  • kartläggning av farliga ämnen i varor,
  • en ökad miljöövervakning och stärkt tillsyn över förorenade områden,
  • Inventering av fluorerade miljögifter (PFAS) och orsaken bakom förhöjda halter av vissa ämnen ur bekämpningsmedel i vattentäkter.
  • Skapandet av ett särskilt centrum för substitution av farliga ämnen.
  • En snabbare handläggning av bekämpningsmedelsfrågor hos Kemikalieinspektionen,
  • Förstärkning med 2 miljoner kronor per år 2017-2020 till den nationella plattformen för nanosäkerhet vid Swetox.

 

Plattformen invigdes 23 maj, personal har rekryterats och påbörjat sitt arbete.

D7K_9870
Swetox chef Åke Bergman visar miljöministern källan till oväntade fynd av hormonstörande ämnen vid ett tidigare projekt på Stockholms universitet: en stavmixer.

Taggat