Välbesökt 3R-workshop: ”Ersätt djurförsök och nå ökad vetenskaplig genomslagskraft”

Swetox Södertäljes 3R-team anordnade en workshop om ersättningsmetoder för djurförsök med representanter från alla elva Swetoxuniversitet.

d3s_6373

Läs mer


Taggat