Stor kartläggning av miljögifter vid Örebro universitet

Magnus Engwall, Örebro universitet (som är ett av universiteten i Swetoxkonsortiet), får 88 MSEK genom bidrag från KK-stiftelsen och företag  för att kartlägga miljöskadliga kemikalier.

Drygt tjugofem forskare vid MTM (Människa-Teknik-Miljö), Örebro universitet, kommer att knytas till projektet och ytterligare ett tiotal ska rekryteras, plus tre tekniker. Projektet får därmed en unik storlek och koncentration.

Ian Cotgreave vid Swetox Södertälje kommer att ingå i projektets ledningsgrupp.

Annons för 16 tjänster till projektet

Läs mer på Örebro universitets hemsida

 


Taggat