Miljöministern besökte Swetox Södertälje

Ministerbesök. Från vänster vid bordet: Karolinska Institutets rektor Karin Dahlman-Wright, Miljöminister Karolina Skog, statssekreterare Per Ängquist och politiskt sakkunnige Anders Wankler.

Sveriges miljöminister Karolina Skog med delegation besökte Swetox i Södertälje. Hon träffade Swetox styrelse och fick en presentation av Swetox tillblivelse, nuvarande verksamhet och framtidsplaner. Dessutom av 3R-verksamheten och den nystartade nationella plattformen för nanosäkerhet.

Efter de allmänna presentationerna följde en rundvandring på in vitro- och bioanalyslaboratorierna, med projektpresentationer av Pauliina Damdimopoulou och Johan Lindberg.

Besöket avslutades med enskilda överläggningar med Swetox ledning.

Pauliina Damdimopoulou lockar till skratt med sin presentation av forskningen kring kvinnlig fertilitet.
Swetox styrelseordförande Lisa Sennerby Forsse och miljöministern får en presentation om droganalyser i avloppsvatten av Johan Lindberg, chef för bioanalysenheten.

Taggat