Swetoxforskning i Nature: Reglering av Ah-receptorn i tarmslemhinnan är kritiskt för tarmens immunförsvar

Emma Wincent, forskare på Swetox, medverkar i en artikel i senaste numret av Nature. Artikeln presenterar studier på celler i tarmslemhinnan hos möss och hur reglering av en receptor kallad Ah-receptorn i dessa celler påverkar immunförsvaret i tarmen.

Emma och hennes medarbetare har studerat regleringen av Ah-receptorn, en receptor mest känd för att aktiveras av och förmedla toxiska effekter av skadliga organiska kolföreningar. Denna receptor har även visats vara kritisk för bildning och funktion av vissa immunceller och därmed viktig för immunförsvaret i t.ex. tarmslemhinnan.

För att receptorn ska fungera behöver den aktiveras av kroppsegna ämnen, sk ligander, som styr aktiviteten och funktionen av receptorn. Nivåerna av dessa ligander i kroppen är därför viktiga att reglera. I studien visas hur en störd reglering av enzym som bryter ner dessa ligander påverkar tarmens immunförsvar. En ökad nedbrytning leder till en brist på receptorfunktion, ett försämrat immunförsvar och ökad infektionskänslighet i tarmen.


Taggat