SweNanoSafes första årliga konferens

Keynotetalaren Tom van Teunenbroek, som presenterade resultaten från det stora NANoReG-projektet i samspråk med professor Bengt Fadeel, Karolinska Institutet, Heike Hellmold, stf chef på Swetox och Seniorkonsult Eva Hellsten.

SweNanoSafe, den nystartade nationella plattformen för nanosäkerhet vid Swetox, höll den 28 mars sin första årliga konferens på World Trade Center i Stockholm, i samarbete med svenska NANoREG, Mistra Miljösäker Nanoteknik och Kemikalieinspektionen. Ett åttiotal representanter från universitet, myndigheter, industri och ideella organisationer deltog.

På mötet presenterades det stora, nyligen avslutade EU-projektet NANoREG, som tagit fram grunder för riskbedömningar med producerade nanomaterial. Aktuell nanoforskning inom fysiologi, ekologi och riskbedömningar kring  materialteknik presenterades också.

Från Läkemedelsverket och Kemikalieinspektionen belystes vilka problem lagstiftningen står inför, beträffande denna snabbt växande, men till stora delar outforskade teknik. Avnämares och allmänhets attityder och eventuella oro mäts inom forskningsprojekt som Mistra miljösäker nanoteknik.

Frågorna kring säkerhet drivs också på av ideella naturskyddsorganisationer som CIEL (Center for International Environmental Law i Genève),  som presenterade sitt arbete på konferensen. Och av svenska Naturskyddföreningen, som möter mycket oro och efterlyser att lagstiftningsarbetet kommer igång på allvar, mot bakgrund av de kunskaper som redan finns.

Hugues Crutzen, Joint Research Center, ställer en fråga ur publiken.
Thomas Backhaus, ekotoxikolog vid Göteborgs universitet och verksam inom MISTRA miljösäker nanoteknik , visade hur nanomaterial verkar olika på olika nivåer i ekosystemet.
Rasterna gav upphov till många nya kontakter mellan deltagarna.

Taggat