Utmärkelse för artikel om astma

Mattias Öberg, specialist i riskbedömning vid Swetox Södertälje

Mia Johansson på Karolinska Institutet disputerade förra året på en avhandling om kemikalierisker för astmatiker. Mattias Öberg på Swetox Södertälje var handledare för henne och medförfattare till en artikel som nu får utmärkelsen ”årets artikel” av det internationella sällskapet  för toxikologis sektion för arbetsmiljö och folkhälsa (OPHSS).

Artikeln går igenom samtliga artiklar där man studerat astmatikers känslighet och visar att astmatiker kan vara tio gånger känsligare för luftburna irriterande ämnen än vad icke-astmatiker är. Det innebär att det räcker med en tiondel av koncentrationen för att de ska börja känna av sina besvär. Författarna menar att, trots att kunskap finns, tas inte tillräcklig hänsyn till astmatiker i utformningen av olika regelverk, bl.a. inom EU.

Artikeln får utmärkelsen för sina ”utmärkta statistiska analyser och att studien har stor potential att påverka riskbedömningar för arbetsmiljö och folkhälsa”.

Mattias Öberg beskriver astmaforskningen närmare i några inlägg på sin populärvetenskapliga blogg ”Toxicolour”.

Plaketten utdelad på den internationella kongressen i Baltimore.

Taggat