Tidningen Extrakt: ”Djurförsök inte enda sättet att testa kemikalier”

Swetox fick 500 000 kr för ett kommunikationsprojekt från Forskningsrådet Formas. Det belönade projektet är en stor konferens med yrkesverksamma, beslutsfattare och avnämare kring djurfria metoder för att testa kemikaliers säkerhet.

Tidningen Extrakt, som ges ut av Forskningsrådet Formas, intervjuar Swetox 3R-ansvariga Elin Törnqvist om alternativen till djurförsök.

Läs intervjun med Elin Törnqvist


Taggat