Sommarhälsning från Åke Bergman

Kära läsare!
Sommaren är här! Det senaste året har för Swetox handlat väldigt mycket om försöka skapa en långsiktig lösning på det fantastiska initiativ som sjösattes 2014.

Kontakterna med intressenter har avlöst varandra – Huvudmannarådet, Rektorer och ledningar för universiteten inom konsortiet, samhällsaktörer och regeringsföreträdare. En höjdpunkt var miljöminister Karolina Skogs och statssekreterare Per Ängquists besök på Swetox Södertälje i februari.

Vidare har landshövding Chris Heister åter besökt oss tillsammans med vikarierande rektor för KI, Karin Dahlman-Wright, båda med stort intresse för Swetox och dess framtid. Detta visades särskilt tydligt i det besked som Karin gav vid sitt senaste besök. KI ikläder sig nu ansvaret för Swetox fortsatta utveckling.

Karin Dahlman-Wright meddelade också att rektorerna för konsortiet, som utgör Swetox högsta ledning, är överens om att ”Swetox bör ses som en infrastruktur. I det bör den infrastruktur som tillhandahålls av Swetox bli en del i det infrastrukturlandskap som hanteras via URFI i samverkan med VR i den etablerade cykliska processen med återkommande behovsinventeringar och utlysningar.” Swetox styrelse och strategigrupp arbetar sedan början av året på en behovsanmälan av en infrastruktur vid Swetox. Detta arbete är inne i en intensiv fas efter senaste styrelsemötet och Swetoxinternatet i juni.

Swetox har under året utvecklats på ett synnerligen positivt sätt genom utbyggda samarbeten, beviljade medel via forskningsråd och EU, publiceringar, genomförda workshops och konferenser. Det dedikerade arbetet sker för att stärka forskning, utbildning och samhällssamverkan inom kemikalier-hälsa-miljö.

Genom detta engagemang har vi befäst våra plattformar; SweNanoSafe – nanosäkerhet, SwePharmaSafe – läkemedelssäkerhet, Swetox Academy – utbildningssamverkan, samt Swe-3R – alternativ metoder inom djurförsök. Arbetet i plattformar och forskningsprojekt vilar på den kompetenta infrastruktur som idag finns i Södertälje inom bioanalys, dator- och cellbaserade testmetoder och toxicitetsstudier enligt GLP.

Utan Swetox renodlade samarbetsklimat med transparens och engagemang och framförallt en genuint vänlig atmosfär hade vi inte nått dit vi är idag. Jag riktar ett stort tack till alla som har bidragit till arbetet inom Swetox!

Med dessa ord önskar jag er alla en riktigt fin sommar.
Åke


Taggat