Sondering av samarbete och utbyten med Mexiko

Swetox Södertälje, liksom SLU i Uppsala och Örebro universitet har haft besök av professor Jorge Vázquez Ramos, från kemisektionen på UNAM (Universidad Nacionál Autonoma de Mexico) i Mexico City.

UNAM:s kemisektion har en omfattande verksamhet med 7 000 studenter och 1 100 forskare och lärare, många laboratorier och en fältstation. Forskningen spänner över ett brett fält av ämnen, från atmosfärskemi till hormonstörande ämnen och miljöfarliga utsläpp i kustzonen.

Under sin vistelse har Vázquez Ramos träffat flera av forskningsledarna och -grupperna för att diskutera samarbets- och utbytesmöjligheter.


Taggat