Styrelsemöte och internat i Sigtuna

Swetox styrelse med adjungerade samlad till tvådagarsmöte i Sigtuna.

Swetox styrelse, inklusive suppleanter och en rad av de anställda vid Swetox Södertälje diskuterade och planerade för Swetox framgent den 14-15 juni. De centrala diskussionerna gällde:
”Vilken behovsbild har vi av Swetox?” och ”Hur optimerar vi Swetox roll inom området kemikalier-hälsa-miljö?”.

En annan viktig fråga var ”Hur utvecklar vi Swetox till en stark nationell infrastruktur?”.  Swetox styrelse hade under sitt sammanträde som föregick internatet beslutat att en behovsanmälan av Swetox som nationell infrastruktur ska tas fram till nästa styrelsemöte i slutet av september.

Vidare diskuterades Swetox möjligheter att stödja svensk akademisk kompetensförsörning inom toxikologiska vetenskaper och för samhället i övrigt.

Arbetet vad gäller samtliga frågor anses vara av stor strategisk betydelse för såväl Swetox som för Sverige i stort.


Taggat