Swetox och ReproUnion i samarbete

Ett femtiotal forskare från Swetox och ReproUnion hade mött upp i Köpenhamn. Foto: Dee Gunaratnam

Swetox och ReproUnion,  ett EU-finansierat regionalt samarbete kring reproduktionsmedicin mellan Danmark och Sverige, anordnade 19 juni ett gemensamt seminarium kring reproduktionstoxikologi i Köpenhamn, kallat  ”Chemicals and human reproduction: from early exposure to late effects”.

Forskarna lärde känna varandras arbete genom ett tjugotal korta presentationer samt en session där forskningsbehov kring kemikalier och reproduktiv hälsa diskuterades. ReproUnions forskning är främst klinisk och patientorienterad, medan Swetox har expertis på experimentella system. Dessa två aspekter vill man gärna kombinera. Det finns mycket befintligt forskningsmaterial som kan utnyttjas i framtida samarbeten.

Diskussioner och förberedelser för samarbeten, både kort- och långsiktiga, kommer att pågå under sommaren. Nästa workshop, som kommer att äga rum på Swetox Södertälje, planeras redan.

Aleksander Givercman, Lunds universitet/ReproUnion och Pauliina Damdimopoulou, KI/Swetox kommer att anordna nästa möte. Foto: Dee Gunaratnam

Taggat