Utbildningssamarbete inom miljökemi och ekotoxikologi

Under våren har Swetox bjudit in representanter från framför allt de elva universitet som är med i Swetox-konsortiet; i april om samarbete kring utbildning i miljökemi, och i juni ett motsvarande möte om ekotoxikologi.

Mötena hölls på SU, och intresset var stort från många av universiteten. Man diskuterade bl.a. att samarbeta (ev på nordisk nivå) kring doktorandkurser inom ämnena; att inventera och dela information om kurser (på doktorander och Master-nivå) på Swetox hemsida; att dela utbildningsmaterial, föreläsare, m.m.; att använda nätverket för att hitta Master-projekt, examinatorer, m.m.; och att försäkra sig om specialisering snarare än överlapp mellan de utbildningar och kurser som universiteten anordnar.

Ett uppföljande möte (där båda områdena kommer att diskuteras) ska hållas under hösten (datum ännu inte bestämt). Ni som inte var med på vårens möten men gärna vill vara med i höst kan kontakta charlotte.nilsson@swetox.se.


Taggat