Uppskattad workshop med Swetox Academy

Swetox Academys tredje workshop anordnades traditionellt på Arlanda Hotellby 22-23 augusti, med ett sjuttiotal deltagare, till största delen doktorander och forskare från Swetoxuniversiteten. På workshopen fick de kort presentera sin forskning, visa postrar, lära känna varandra och träffa och lyssna till representanter från svenska myndigheter, läkemedels- och konsultföretag. Det fanns också delegater från universitet och hälsomyndigheten i Norge.

Dessutom var två seniora forskare och forskningsledare inbjudna för att presentera sitt arbete, bakgrund och den väg de gått för att nå sin nuvarande position.

”Fake news” och hur man kommunicerar forskning

Kommunikation av samhällsnära ämnen, som toxikologi, blir allt viktigare. Ett aktuellt fenomen som diskuterades av deltagarna var den växande misstron hos många människor mot vad som rapporteras i nyheter. Det ansågs vara ett problem som leder till förvirring. Det kan ha många orsaker som kan bero på såväl journalist som slarviga intervjusvar från forskare eller mindre sanningsenliga talespersoner med en egen agenda.

Problemet måste hanteras, dels genom att forskare oftare möter lekmän i direkta samtal, dels genom att forskaren bör kräva att den får se vad som kommer att skrivas eller rapporteras från en intervju. Man bör lägga vikt vid att även få negativa forskningsresultat publicerade. Open Access bör premieras för att fakta enklare ska kunna kontrolleras. Medieträning och möten med journalister efterlystes, kanske som en session på en kommande Swetox Academy-workshop.

Hur bygger man en karriär?

Anne-Marie Vinggaard från DTU i Danmark och Ulrica Edlund från KTH höll varsitt inspirerande föredrag om sin forskning. Och om hur de hade hamnat där de gjort och vilka drivkrafter de haft.

Den uppriktiga tonen uppskattades och deltagarna fick många råd inför en kommande karriär, som att lita till sin nyfikenhet och vara noggranna med att lära sig de tekniker som fordras. Samtidigt måste man välja noga vad man vill lägga tid på och vara realistisk i sina förväntningar. Har man varit noggrann i sitt arbete är tiden sällan bortkastad och man är bättre förberedd för nya upptäckter eller karriärmöjligheter som öppnas.

Anne-Marie Vinggaard, DTU

Fortsättning och grupper på sociala medier

Workshopen var uppskattad och många av deltagarna ville se en fortsättning i form av gemensamma seminarier och webbinarier. Under workshopen startades spontant en Facebookgrupp och man diskuterade möjligheten att låta ett Instagramkonto växla mellan olika medlemmar bland workshopsdeltagarna för att stimulera och informera deltagarna.

Joakim Ringblom i diskussion om benchmarking vid toxicitetstester.
Tobias Herrmann visar sin poster. Han tog också initiativ till en Facebookgrupp för Swetox Academys workshopdeltagare.

 


Taggat