Swetox djuravdelning får pris för förfining av av metoder

Två medarbetare på Swetox djuravdelning belönas på EPAA:s årsmöte den 22 november för sitt program för träning av försöksdjur innan försök. Programmet, som fungerar för både möss och råttor, heter: Handling and Training of Mice and Rats results in Calmer Animals during experimental Procedures

I utvärderingen framhåller priskommittén att det är ett: ”Solitt arbete. Vetenskapligt baserat. Väl presenterat som bemöter alla kriterierna för utlysningen. Passar för både råttor och möss. Extremt imponerande spridning av resultat. De har visat sin vilja att sprida god praxis till en bred publik. En insats som förtjänar erkännande. ”

Prisssumman är på 6 000 Euro.

Priskommittén bestod av representanter för Zoetis, en stor global organisation för djurvälfärd, FELASA (Federation of Laboratory Animal Science Associations), BASF (European 3R/Replacement laboratory), EU-kommissionen och EU:s Joint Research Center.

EPAA (The European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing) är ett frivilligt samarbete för 3R (ersättning, minskning  eller förfining av djurförsök) mellan EU-kommissionen, europeiska handelsorganiationer och företag.


Taggat