Paracetamol under graviditeten kan leda till försämrad språkutveckling hos barn

Carl-Gustaf Bornehag, Karlstads universitet, SELMA-studiens projektledare.

Swetoxforskaren Carl-Gustaf Bornehag, projektledare för SELMA-studien och professor vid Karlstads universitet, har påvisat försämringar i språkutvecklingen hos 2 1/2-åriga barn vars mödrar använt paracetamol under den tidiga graviditeten. Paracetamol är den verksamma substansen i många receptfria, smärtstillande medel.

Effekten fanns hos både söner och döttrar, men det tycks finnas könsskillnader. Försämringen var mest uttalad hos flickor vars mödrar använt mycket paracetamol, jämfört med flickor där mödrarna inte använt det.

Försämrad språkutveckling anses i andra studier kunna vara ett tidigt tecken på neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Utvecklingen hos barnen i studien kommer att följas upp senare under barndomen.

 

 


Taggat