Christina Rudén statlig utredare av kombinationseffekter

Professor Christina Rudén, Stockholms universitet. Foto: Stockholms universitet

Professor Christina Rudén vid Stockholms universitet och medverkande i det Swetox-koordinerade EU-projektet EDC MixRisk, har fått regeringens uppdrag att utreda och föreslå regleringsstrategier för att hantera kombinationseffekter av olika kemikalier, den s k ”cocktaileffekten”.


Taggat