Hanöbuktens miljöproblem synas i ny satsning

Swetox styrelseledamot Maria Hansson, docent vid Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC), Lunds universitet, kommer att leda forskningen i den nya satsningen.

Region Skånes regionala utvecklingsnämnd har beslutat satsa sju miljoner kronor de närmaste fem åren på att utveckla forskningsverksamheten vid Marint centrum i Simrishamn. Satsningen syftar till att skapa ett regionalt forsknings- och innovationscentrum för södra Östersjön och Hanöbukten.

I förlängningen ska lösningar och innovationer tas fram på centret, som är under samma tak samlar forskning, myndigheter, nyföretagare och entreprenörer.

Forskningen som nu initieras ska vara bred och belysa många aspekter av de problem som havsområdet och den kustnära försörjningen brottas med. Både samhällsekonomiska och miljömässiga.

Stor vikt läggs på att kartlägga hur ekosystemet mår och hur  miljöstörningar hänger ihop. I detta arbete har docent Maria Hansson vid Lunds universitet, som nu blir forskningsledare för satsningen, varit en viktig initativtagare. Hennes forskning kretsar kring hur miljöföroreningar påverkar biologiska och hormonella processer hos vattenlevande organismer.

Nu hoppas man kunna studera hur ekosystemen och en lång rad organismer påverkas av allt ifrån övergödning till mikroplaster. Samarbeten med andra universitet kring Östersjön och i Sverige planeras.

– Med de pengar vi fått i satsningen har vi fått en bra grogrund för omfattande studier, betonar Maria Hansson.

 


Taggat