Ny webbportal för säker hantering av nanomaterial

Den 22 mars öppnade den Nationella plattformen för nanosäkerhet vid Swetox – SweNanoSafe – sin webbportal.  Plattformen har tillkommit som ett samarbete mellan Swetox och flera olika myndigheter som ett regeringsuppdrag.

Webbportalen presenterar aktuell och grundläggande information om lagar och vägledningar inom olika områden. Där finns också information om forskning och utveckling rörande nanomaterialens säkerhet för människors hälsa och miljö.

På portalen finns även en kunskapsbank, frågelåda, kalendarium och länkar till nationella och internationella myndigheter, plattformar för nanosäkerhet inom Europa, forskningsprojekt i Sverige och EU och mycket mera.

 


Taggat