Oroande halter av droger i Hallands avloppsvatten

Swetox Södertäljes chef för Bioanalys, Johan Lindberg, redovisade resultaten av mätningar på droger i avloppsvatten i flera halländska kommuner. Det rör sig i flera fall om oroväckande höga halter och inte bara under helgtid.

Se inslaget på SVT


Taggat