Brev om farliga kemiska blandningar till EU-kommissionen

Ett så kallat Position paper, som efterlyser åtgärder mot riskerna med exponering för farliga kemiska blandningar för EU-medborgare, har skickats till Europeiska kommissionen. Det har undertecknats gemensamt av ett antal chefer och framstående forskare inom EU-forskningsprojekt som berörs av frågan.

Utöver de tio författarna signerades uppropet av 127 europeiska forskare och andra intressenter.

 


Taggat