Björn Ekwalls pris till Anna Forsby

Anna Forsby, docent vid Stockholms universitet och verksam vid Swetox Södertälje, har utsetts till mottagare av The Björn Ekwall Award, som delas ut av The Björn Ekwall Memorial Foundation

Björn Ekwall Memorial Foundation inrättades av det  Skandinaviska Sällskapet för Celltoxikologi (SSCT) 2001. Stiftelsens huvudsyfte är att hedra Dr Björn Ekwalls minne genom att ge en belöning till forskare som väsentligt har bidragit till celltoxikologi, t.ex. genom att utveckla nya in vitro-tester, mekanistiska eller valideringsstudier.

Anna Forsby har utvecklat NociOcular-testet, där smärtsam applicering av irriterande substanser i ögonen på försöksdjur kan ersättas med studier in vitro på nervceller i odling. Priset delas ut 15 oktober 2018, vid 20th International Congress on In Vitro Toxicology i Berlin.


Taggat