UNEP har släppt tre rapporter om hormonstörande ämnen

FN:s miljöprogram UNEP har släppt tre översiktsrapporter som behandlar hormonstörande ämnen och deras reglering. Rapporterna bygger på ett uppdrag formulerat från två internationella FN-konferenser med bred representation från olika intressenter i Nairobi, 2012 och Genève, 2015.

Den första rapporten beskriver de initiativ som pågår runtom i världen för att identifiera verkliga och potentiella hormonstörande ämnen.

I den andra rapporten beskrivs det vetenskapliga läget vad gäller kunskapen om substansernas egenskaper och livscykler, spridning i miljön och vilka kända effekter de har.

Den existerande ramverket av reglering av hormonstörande ämnen på nationell, regional och global nivå beskrivs i den tredje rapporten.

Läs mer på UNEP:s hemsida


Taggat