Swetox Academys fjärde workshop

Swetox Academys fjärde workshop ägde rum 21-22 augusti på Best Western Hotel i Arlandastad. Uppslutningen var som tidigare god, många doktorander deltog för första gången och flera utländska gäster närvarade.

Alla deltagare fick chansen att presentera sig själva och sin forskning, både muntligt och i många fall i en postersession.

Workshopen bjöd på en gästföreläsning av den kända forskaren, tillika chefen för NIEHS (National institute of Environment Health Sciences) Linda Birnbaum, som presenterade centrets historik och verksamhet. Hon berättade, liksom andra föreläsare, dessutom om sin väg från student till sin nuvarande position, vilket var ett uppskattat inslag.

Linda Birnbaum, NIEHS

En kinesisk delegation från Swetox samarbetspartners på Tongji-universitetet i Shanghai fanns närvarande första dagen och fick presentera sin forskning och träffa svenska kollegor.

Gudrun Bremle från det nystartade substitutionscentret i Borås, som drivs av RISE (Research Institutes of Sweden, vilka också kommer att ta över Swetox infrastruktur), presenterade planerna för hur centret ska arbeta och bemannas.

Gudrun Bremle från det svenska substitutionscentret.

Deltagarna fick också en inblick i hur Swetox kan komma att fungera i framtiden. Magnus Larsson från RISE presenterade den verksamhet han ansvarar för på RISE i Södertälje och visade hur Swetox Södertäljes bioanalys-, in vitro- och in vivo-verksamheter passar in. Magnus Engwall från Örebro universitet presenterade Enforce-projektet, men förklarade också hur Örebros och Lunds universitet, som kommer att driva Swetox-konsortiets idéer vidare, ämnar att fortsätta med dessa akademiska workshops.

En stor del av tiden ägnades som vanligt åt gruppdiskussioner där deltagarna fick chansen att lansera idéer och knyta framtida kontakter. De fick själva välja diskussionsgrupper kring toxikologiska frågeställningar, presentera och diskutera inför den samlade gruppen.


Taggat